bdbtv

bdbtv

17/10/2021

Geletterde Mens

Begin 2021 droeg Luc Coorevits zijn functie van algemeen en artistiek leider van Behoud de Begeerte over aan een nieuw team. Wij vonden dat Luc een jubelvoorstelling verdiende – en met ons zowat de voltallige literaire wereld.

Samen met Toneelhuis organiseerden we daarom ‘Geletterde Mens’, waarin naaste vrienden van Luc een eerbetoon aan hem brachten. Zo gaf de man die aan de basis lag van succesformules als ‘Saint Amour’ en ‘Geletterde Mensen’ andermaal aanleiding om een aantal van de kwiekste pennen op een podium te verenigen. 
 

producties