Behoud de Begeerte

Dries Luyten

We bieden onze programma’s aan aan een breed en divers publiek, in een open dialoog met de auteurs en op een kwaliteitsvolle manier, met tournees in binnen- en buitenland maar ook via eenmalige evenementen, klein en groot. Op die manier werpt Behoud de Begeerte zich op als een ambassadeur van alle letteren: fictie en non-fictie, poëzie, kinder- en jeugdliteratuur, essayistiek, spoken word, enzovoort.

De literaire voorstelling optillen tot een spannend theatraal genre en volwaardige podiumkunst. Dat is de missie van Behoud de Begeerte. Zo organiseren we een caleidoscopische blik op het literaire veld, zowel nationaal als internationaal, met artistiek relevante concepten en dramaturgisch onderbouwde montages die putten uit verschillende literaire genres. 

Behoud de Begeerte zet in op literaire innovatie en talentontwikkeling. We verwelkomen nieuwe stemmen en voeren actief onderzoek naar alternatieve presentatievormen, op en naast het podium. Daarbij gaan we soms trajecten aan met individuele auteurs. Zo creëren we contexten waarin een oeuvre kan groeien. Via onze tournees en projecten investeren we in publieksverbreding.

© Dries Luyten

In al onze creaties streven we naar een hoge kwaliteit: artistiek en literair, maar ook in onze communicatie en in onze omgang met de auteurs, met onze partners en met ons publiek. We hechten aan zorgzaamheid, als leidend principe, en investeren in een wereldbeeld waarin verdraagzaamheid essentieel is. We zoeken voortdurend naar manieren om onze praktijk te verduurzamen, als organisator en producent.

Wij ondertekenden het Charter voor inclusie, Juist is juist en Verbeelding werkt, daarnaast doen we mee aan Green Track.

De Vlaamse regering, Literatuur Vlaanderen en Boeken en Letteren Antwerpen investeren in de werking van Behoud de Begeerte.