1984

Walter van den Broeck – Lezing uit eigen werk

29/03/84 Leuven
Huis der Vlaamse Leergangen (20.00)
29/03/84 Leuven
Huis der Vlaamse Leergangen (20.00)

 "'Brief aan Boudewijn' door Walter van den Broeck is het beste en het ontroerendste, het wat literaire vormgeving betreft interessantste en wat ‘boodschap’ betreft aangrijpendste boek van een Nederlandstalige Belg dat in een tijdspanne van plusminus tien à vijftien jaar is verschenen. In de geschiedenis van de Vlaamse literatuur zal het blijken een van de tien belangrijkste boeken te zijn die deze literatuur in anderhalve eeuw heeft voortgebracht", aldus Jeroen Brouwers in Vrij Nederland. Reden genoeg voor Behoud de Begeerte om Walter van den Broeck uit te nodigen op een avond gewijd aan "dit meesterwerk van prozakunst" (wederom Brouwers) en 'Aantekeningen van een Stambewaarder', waarmee het een romandiptiek vormt. "Beide werken behoren zowat tot het interessantste wat er pakweg het laatste decennium aan proza in Vlaanderen te lezen viel", schreef Knack. "En de auteur kan er aardig over spreken."