1989

Nacht van de Liefde

14/02/89 Leuven
Grote Aula KU (20.00)
14/02/89 Leuven
Grote Aula KU (20.00)

De tweede nacht die ter gelegenheid van de vijfde verjaardag van Behoud de Begeerte werd georganiseerd, droeg de naam Nacht van de Liefde, en was de meer literaire tegenhanger van zijn voorganger, Nacht van de Begeerte. Op Valentijnsavond werden voormalige, toenmalige en toekomstige geliefden uitgenodigd om met een bloemlezing van liefdesgedichten die als toegangskaartje gold, te komen luisteren naar de beste poëzie over de ziekte die liefde heet.

Maja Panajotova droeg vrij expliciete liefdesverzen voor, de jonge debutant Charles Ducal mat nuchter zijn huwelijkse staat op, Luuk Gruwez las enkele gedichten voor over de dood van zijn moeder en Elly de Waard trachtte haar liefde verschillende gestalten te geven door middel van verbaal geweld. Terwijl ook Remco Campert en Eddy van Vliet voorlazen uit eigen werk, reciteerde Betty Mellaerts tussendoor aangrijpende passages uit Liefde in tijden van cholera van Gabriel Garcia Marquez. Raymond ‘Je veux l’amour’ van het Groenewoud was de muzikale afsluiter van de avond en werd onverwachts bijgestaan door Kees van Kooten op trombone, waarna deze laatste nog twee verhalen voorlas.