1991

Het Ministerie van Literatuur

23/11/91 Brugge
Biekorf (20.00)
26/11/91 Gent
28/11/91 Brussel
Beursschouwburg (20.00)
29/11/91 Mechelen
Theater Teater (20.00)
01/12/91 Hasselt
Begijnhof (20.00)
03/12/91 Antwerpen
Raamtheater (20.00)
05/12/91 Leuven
Huis der Vlaamse Leergangen (20.00)
23/11/91 Brugge
Biekorf (20.00)
26/11/91 Gent
28/11/91 Brussel
Beursschouwburg (20.00)
29/11/91 Mechelen
Theater Teater (20.00)
01/12/91 Hasselt
Begijnhof (20.00)
03/12/91 Antwerpen
Raamtheater (20.00)
05/12/91 Leuven
Huis der Vlaamse Leergangen (20.00)

Luc Coorevits nam in 1991 het initiatief voor de oprichting van een nieuwe vzw: Het ministerie voor Literatuur. De nieuwe vereniging hoopte een aantal literaire activiteiten te coördineren en een aantal organisatoren met elkaar in verbinding te stellen. In Vlaanderen werden immers veel literaire activiteiten georganiseerd in verschillende steden en dorpen. Alle plaatselijke organisatoren kampten echter met één probleem: te weinig geld, dus te weinig aandacht, dus te weinig publiek. Het uiteindelijke doel was belangwekkend nieuw werk van schrijvers te presenteren en te promoten. Op die manier wilde Het ministerie van Literatuur de ‘publieke literaire sector’ geen nieuw, maar méér leven inblazen. Het initiatief was geen lang leven beschoren, maar deze manifestatie (georganiseerd met Behoud de Begeerte), werd wel een succes. De schrijvers Herman de Coninck, Eddy van Vliet en Leonard Nolens spraken in verschillende steden over hun nieuwe publicaties. Herman de Coninck stelde zijn nieuwe, door iedereen bejubelde dichtbundel Enkelvoud voor, Eddy van Vliet bracht gedichten over een teloorgegane liefde uit de bundel De toekomstige dief en Leonard Nolens las voor uit Hart Tegen Hart. Gedichten 1975 – 1990, wat zonder overdrijven een literaire gebeurtenis genoemd mocht worden.