1999

De bende van Boon

02/10/99 Aalst
De Werf (20.00)
02/10/99 Aalst
De Werf (20.00)

Onder aanvoering van Martine Tanghe ging een bende Boonianen een avond lang op zoek naar de vele zielen die de bast van de Aalsterse volksschrijver Louis Paul Boon (1912-1979) bewoonden. Een collage van teksten, beelden en gesprekken werd in de beste Kapellekensbaan-traditie van commentaar voorzien door een eminent panel van vrienden en collega-auteurs en vloeide samen tot "een plas, een zee, een chaos". Aldus werd De Bende van Boon een gebeurtenis die het begrip literaire avond "deed openklakken", iets wat in het boonjaar 1999 niets anders dan "een averechtse verkenning" kon genoemd worden.
Met De bende van Boon werd een even verrassend als pertinent portret geschetst van de bij leven vaak miskende en na zijn dood bijna unisono geprezen grootmeester van de Vlaamse letteren.