2001

Gedichtendag

25/01/01 in heel Vlaanderen
-- Untitled -- (12.00)
25/01/01 in heel Vlaanderen
-- Untitled -- (12.00)

Begin december publiceerde Behoud de Begeerte in alle belangrijke Vlaamse kranten een oproep aan de lezers om uit een door poëziekenners samengestelde lijst van honderd Nederlandstalige gedichten hun favoriet te kiezen. De respons was enorm: 2576 Vlamingen reageerden en kozen samen het Favoriete Gedicht van Vlaanderen: ‘Voor een dag van morgen’ van de Nederlander Hans Andreus. Met 866 stemmen liet het ‘Het huwelijk’ van Willem Elsschot en ‘Dien avond en die roze’ van Guido Gezelle achter zich.
Tijdens Gedichtendag vonden in heel Vlaanderen een veertigtal activiteiten plaats in theaterfoyers, culturele centra, bibliotheken en boekhandels. Alle hadden ze tot doel de soms schijndode poëzie opnieuw springlevend te maken. “Behoud de Begeerte kan niet genoeg worden geprezen. Gedichtendag is een nobel initiatief” (Knack).

Voor een dag van morgen 

Wanneer ik morgen doodga, 
vertel dan aan de bomen 
hoeveel ik van je hield. 
Vertel het aan de wind, 
die in de bomen klimt 
of uit de takken valt, 
hoeveel ik van je hield. 
Vertel het aan een kind, 
dat jong genoeg is om het te begrijpen. 
Vertel het aan een dier, 
misschien alleen door het aan te kijken. 
Vertel het aan de huizen van steen, 
vertel het aan de stad, 
hoe lief ik je had. 

Maar zeg het aan geen mens. 
Ze zouden je niet geloven. 
Ze zouden niet willen geloven dat 
alleen maar een man alleen maar een vrouw, 
dat een mens een mens zo liefhad 
als ik jou. 

Hans Andreus