2002

Gedichtendag

31/01/02 in Vlaanderen en Nederland
-- Untitled -- (20.00)
31/01/02 in Vlaanderen en Nederland
-- Untitled -- (20.00)

Net als de voorbije twee jaren coördineerde Behoud de Begeerte het Vlaamse luik van de Gedichtendag, die volgens De Standaard stilaan recht krijgt op "het epitheton traditioneel. (...) Het wordt vandaag moeilijk om aan de poëzie te ontsnappen." Dankzij een waslijst aan initiatieven op radio en televisie, in kranten, bibliotheken, scholen, cafés en culturele centra stond de poëzie een dag lang in de schijnwerpers. "Het is een werk van lange adem, de lijst met activiteiten groeit traag maar gestaag", schreef De Standaard nog.