2003

Gedichtendag

30/01/03 in Vlaanderen en Nederland
-- Untitled -- (20.00)
30/01/03 in Vlaanderen en Nederland
-- Untitled -- (20.00)

Je hoort wel eens dat poëzie niet functioneel is maar dat wil geenszins zeggen dat ze nergens toe dient. Het is bovendien precies die nutteloosheid die van haar een protest maakt tegen alles wat in onze wereld aan de orde is.
Alleen al om deze reden is het een verademing dat er jaarlijks een Gedichtendag wordt georganiseerd. Op donderdag 30 januari 2003 waren er voor de vierde keer gedichten te lezen, te horen en te zien op tal van plaatsen in Nederland en Vlaanderen. Heel het taalgebied kon proeven van een waaier aan activiteiten op doordeweekse locaties zoals bibliotheken, boekhandels en theaterfoyers die voor de gelegenheid tot poëtische plekken werden omgetoverd. Overeenkomstig de nog jeugdige traditie fungeerde Behoud de Begeerte opnieuw als katalysator voor Gedichtendag in Vlaanderen ter meerdere eer en glorie van de poëzie. Gedichtendag werd georganiseerd in samenwerking met Poetry International.