2007

Hommage aan Herman de Coninck

11/07/07 Antwerpen
Bourla (20.00)
Herman Selleslags
11/07/07 Antwerpen
Bourla (20.00)

Tien jaar na diens overlijden werd het tijd voor een hommage aan een van de bekendste dichters van Vlaanderen: Herman de Coninck. Acteur Frank Aendenboom, regisseur Guy Cassiers, dichters Anna Enquist en Joke Van Leeuwen en burgemeester van Antwerpen Patrick Janssens lazen voor uit de duizenden brieven die De Coninck verstuurd had aan vriend, vijand en alles daartussenin en lieten zo de veelzijdigheid van het karakter en de schriftuur van de dichter naar voren treden. De redacteur van het NWT kon streng reageren op inzendingen die ondermaats waren, de vader zag met liefde zijn kinderen opgroeien, de burger kon verontwaardigd regeringslieden en –instellingen wijzen op hun tekorten en de vriend communiceerde teder en olijk met zijn compagnons de poésie. Doorheen dit alles gaf de schrijver ook blijk van een onnavolgbaar gevoel voor humor, wat zijn poëzie zo een genot om te lezen maakte. Anna Enquist begon en sloot de avond af met gedichten die zij schreef naar aanleiding van het plotse overlijden van Herman de Coninck, waar ze zelf getuige van was.