2007

Lof der politiek

16/10/07 Antwerpen
Bourla (20.00)
16/10/07 Antwerpen
Bourla (20.00)

n het kader van Guy Cassiers’ Wolfskers, het tweede deel in de triptiek van de macht (na Mefisto for ever), bracht Behoud de Begeerte Lof der Politiek, de opvolger van het geruchtmakende Vlaams Literair Festijn.

Lof der Politiek zoomde in op de biotoop der politici en de politieke stiel in het bijzonder. Naast een pittig debat rond slow tegenover fast politics met respectievelijke pleitbezorgers Karel De Gucht en Bart De Wever en enkele tips voor beginnende politici door oudgediende Vic Anciaux (Luc Van den Bossche bleek op het laatste moment verhinderd), traden ook enkele niet-politici voor het voetlicht. Actrice Gilda De Bal las de beroemde rede van Lincoln na de slag bij Gettysburg en een fragment uit het stuk Martens van Bart Meuleman. Verder had schrijver P.F. Thomése een voor de gelegenheid geschreven tekst voor het publiek in petto, een kritische kanttekening bij de taal van politici en waarin deze verschilt van de taal van een schrijver, het stille woord. De hele avond was in de deskundige handen van Yves Desmet, hoofdredacteur van de krant De Morgen.