2009

Beethoven, een biografie

27/09/09 Antwerpen
deSingel (20.00)
27/09/09 Antwerpen
deSingel (20.00)

Jan Cayers’ Beethoven, een biografie werd op 27 september voorgesteld in deSingel, door Jean-Pierre Rondas (Klara). Chantal Pattyn (tevens Klara) praatte met de biograaf over de totstandkoming van diens werkstuk.

Hoewel Beethoven een van de beroemdste componisten is en bovendien een uiterst interessante persoonlijkheid was, bestond er in het Nederlandse taalgebied over hem geen volwaardige biografie. In zijn uiterst gedocumenteerde biografie besteedde Jan Caeyers ruim aandacht aan de historische context waarin Beethoven functioneerde en ging hij helder in op diens muziek, die met de jaren comlexer en eigenzinniger werd. Maar ook andere aspecten van zijn leven worden in de biografie belicht. Beethovens verhouding met de ‘onsterfelijke geliefde’ loopt bijvoorbeeld als een rode draad door het verhaal. Jan Caeyers schreef het boek vanuit zijn jarenlange ervaring als Beethovendirigent, met een scherp oog voor psychologische details en voor de sociale omstandigheden waarin Beethoven leefde.

De presentatie werd muzikaal opgeluisterd door pianist Frank Braley, winnaar van de Koningin Elizabethwedstrijd 1991. Acteur Karel Vingerhoets las voor uit het boek en enkele markante lezers getuigden over hun leeservaring.