2013

Gerard Walschap: een biografie

08/06/13 Antwerpen
Stadhuis (20.00)
08/06/13 Antwerpen
Stadhuis (20.00)

Na jaren monnikenwerk kon Jos Borré in 2013 de vuistdikke biografie van één van de belangrijkste schrijvers in ons taalgebied voorstellen: Gerard Walschap (1898 – 1989). Op uitnodiging van de uitgever, de familie en de biograaf werd Behoud de Begeerte bij de boekvoorstelling betrokken. Behoud de Begeerte stelde onmiddellijk voor de biografie in het Antwerpse stadhuis te presenteren. Tenslotte heeft Walschap langer in Antwerpen gewoond dan Elsschot geleefd heeft. 

Letterenhuisdirectrice Leen van Dijck moest op het laatste moment schepen Philip Heylen vervangen, die om persoonlijke reden verhinderd was. Zij heette in zijn naam het bijzonder talrijk opgekomen publiek welkom.
 Historicus-journalist Marc Reynebeau hield een boeiende inleiding en voelde Jos Borré aan de tand. Omdat het gesprek tussen Reynebeau en Borré noodgedwongen niet al te lang kon duren, werd ter plaatse aangekondigd dat het gesprek later uitvoeriger zal worden overgedaan in het auditorium van Permeke Antwerpen. Acteur Lucas Vandervost las uit de biografie en uit het werk van Gerard Walschap. Waarna receptie.