2014

Lof van de twijfel

30/03/14 Antwerpen
Bourla (20.00)
30/03/14 Antwerpen
Bourla (20.00)

Met de woorden ‘to be or not to be’ begint wellicht het meest beroemde moment van twijfel uit de westerse literatuur. Maar eeuwen voordien al zei Socrates dat hij alleen maar zeker wist dat hij niets wist. De vraag of we bijna 2500 jaar later veel verder staan, is terecht. Twijfel is des menschen, alle bewijzen voor de oerknal ten spijt. Het is onze condition humain. Je doute donc je suis.

Naar aanleiding van de voorstelling Hamlet vs Hamlet (regie Guy Cassiers, tekst Tom Lanoye) organiseerden Toneelhuis en Behoud de Begeerte een avond rond de twijfel. Twijfel vertakt zich over alle menselijke domeinen – de wetenschap, de kunst, het recht, de politiek, de geneeskunde etc, en speelt daarin een eigen, vaak essentiële rol. Toneelhuis en Behoud de Begeerte vroegen aan een aantal personen om vanuit hun specifieke beroepservaring iets te vertellen over het belang en de plaats van twijfel daarin: medicus Marc Cosyns, auteur Pieter de Buysser, voormalig politicus en voorzitter van 11.11.11 Jos Geysels, docent psychologie en psychoanalyticus Lieven Jonckheere en filosoof en antrofysicus Gerard Bodifée.

Het gesprek werd gemodereerd door Jan Leyers. Als intermezzi werden een aantal fragmenten uit de wereldliteratuur voorgelezen waarin twijfel centraal staat en werd een compilatie van de bekendste ‘to be or not to be’-filmfragmenten getoond.