2014

Made in Europe

02/03/14 Amsterdam
Paradiso (20.00)
02/03/14 Amsterdam
Paradiso (20.00)

Anderhalf jaar lang had Pieter Steinz in NRC Handelsblad onder de titel ‘Made in Europe’ geschreven over de kunst die Europa verbindt. Op 2 maart 2014 vond in Paradiso Amsterdam een symposium plaats rond de verschijning van zijn boek Made in Europe, georganiseerd door de zes Nederlandse cultuurfondsen, in samenwerking met Behoud de Begeerte.

In een programma van twee uur reageerden verschillende sprekers en kunstenaars op Made in Europe. De presentatie was in handen van Arjen Lubach. Verder traden ook Cees Nooteboom, Robbert Dijkgraaf, Ann Demeester, Bas Heijne, Maria Barnas, Calefax & Cora Burggraaf aan, en las Jet Steinz, dochter van Pieter Steinz, een dankwoord in naam van haar vader en een tekst in naam van zichzelf. Minister van OCW Jet Bussemaker nam het eerste exemplaar van het boek in ontvangst.