2008

Tekeningen bij Nooteboom

2008

Kunstenaar Jan Vanriet en schrijver Cees Nooteboom hadden de twee jaren voorafgaand aan deze tentoonstelling erg nauw samengewerkt. Bij Atlas in Amsterdam en Suhrkamp in Frankfurt was Rode Regen verschenen, een verhalenbundel van Nooteboom met 22 tekeningen van Vanriet. In opdracht van het bibliofiele genootschap Literarte was Een Winterreise ontstaan, brieven en postkaarten van de schrijver aan de schilder, die er dan weer tekeningen bij had gemaakt. Verder had Vanriet zeven covers ontworpen voor de pocketeditie van Nootebooms verhalen die uitgeverij Suhrkamp publiceerde.

Jan Vanriet selecteerde een zestigtal tekeningen en voorstudies zowel uit Rode Regen, als uit Een Winterreise. Op 9 april hield Vanriet met een voor de gelegenheid geschreven rede de tentoonstelling boven de doopvont, waarna een receptie volgde.