2011

Voorbijvliegend Wild / Voor wat hoort wat

30/06/11 Antwerpen
30/06/11 Antwerpen

’t Stad is van iedereen. Dat betekent niet alleen dat iedereen recht heeft op de stad, maar evenzeer dat iedereen er naar vermogen moet toe bijdragen. In Voor wat, hoort wat stelde Patrick Janssens vast dat de verworvenheden van de welvaartstaat door oude en nieuwe bewoners van zijn stad als een vanzelfsprekend recht worden gezien waar geen of weinig verplichtingen tegenover staan. Deze houding bedreigt de samenhang in de samenleving en de solidariteit waar de welvaartstaat op gebaseerd is. De samenleving mag best wat meer in ruil vragen voor haar omvangrijke aanbod aan voorzieningen.

Op de presentatie van zijn boek, belichtte Patrick Janssens deze ideeën in een korte lezing waarna Frank Vandenbroucke deze gedachtegang verder ontwikkelde op het lokale niveau. Bea Cantillon maakte vanuit academische hoek kritische kanttekeningen bij deze benadering.

Moderator van dienst was Guy Tegenbos en Harold Polis, uitgeverij bij De Bezige Bij Antwerpen, verwelkomde het publiek.